Badanie betonów , mieszanek betonowych gruntów stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi oraz elementów prefabrykowanych.

Laboratorium DROGLAB oferuje kompleksowe badania mieszanek betonowych, stwardniałego betonu, galanterii betonowej, prefabrykatów, a także mieszanek mineralnych stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

 

Jesteś inwestorem stawiającym hale produkcyjne, na których posadzki betonowe będą pełnić ważną rolę w procesie i chcesz mieć pewność, że ich wytrzymałość zapewni ciągłość produkcji przez długie lata? A może chcesz sprawdzić, czy firma wykonawcza, która układa z kostki brukowej Twój podjazd rzeczywiście wykonuje go z odpowiedniej jakości materiałów? Albo patrzysz jak pracownicy zalewają strop nad Twoim wymarzonym domem i masz wątpliwości, czy beton który stosują posiada wymaganą klasę wytrzymałości? Jeśli na któreś z wymienionych pytań odpowiedziałeś twierdząco lub dręczą Cię jakieś inne wątpliwości związane z zagadnieniami betonowymi, to dobrze trafiłeś! Naszej działalności nie ograniczamy jedynie do obsługi inwestycji drogowych. Skontaktuj się z nami, przedstaw nam swój problem, a my postaramy się znaleźć dla Ciebie jak najbardziej optymalne rozwiązanie.

Nasz zespół jest gotowy na najbardziej wymagające wyzwania!

 

Oferujemy Państwu możliwość wykonania następujących badań:

  • projektowanie recept na mieszanki z gruntu lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

  • oznaczanie klasy konsystencji i/lub zawartości powietrza w mieszance betonowej

  • badanie wytrzymałości na ściskanie, zginanie

  • badanie nasiąkliwości betonów oraz prefabrykatów

  • badanie przepuszczalności wody przez beton i/lub penetracji

  • badanie mrozoodporności betonu oraz gruntów stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

  • badanie nieniszczące konstrukcji betonowych (młotek Schmidta)

  • badanie wytrzymałości na odrywanie pull-off

  • odwierty w konstrukcjach betonowych

  • badanie zaczynów iniekcyjnych.

 

 

Oznaczenie klasy konsystencji i/lub zawartości powietrza w mieszance betonowej

Oznaczenie klasy konsystencji i/lub zawartości powietrza w mieszance betonowej – wyróżniamy następujące klasy konsystencji betonu: wilgotną, gęstoplastyczną, plastyczną, półciekłą, ciekłą i bardzo ciekłą. Konsystencja betonu powinna być dobierana w zależności od sposobu i czasu transportu mieszanki, kształtu elementu i rozmieszczenia zbrojenia. Zawartość powietrza w mieszance wpływa w istotny sposób na późniejszą odporność betonu na działanie mrozu.

Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie

Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie – jest to podstawowy, najważniejszy parametr, który charakteryzuje stwardniały beton i to on decyduje o jego trwałości. Oznaczenie to możemy wykonać na próbkach: pobranych i zaformowanych w dniu betonowania, które następnie pielęgnujemy w ściśle określonych warunkach przez normowy okres lecz także na próbkach odwierconych ze stwardniałego elementu po osiągnięciu przez niego wymaganej dojrzałości lub na próbkach z elementu prefabrykowanego.

Oznaczenie nasiąkliwości stwardniałego betonu

Oznaczenie nasiąkliwości stwardniałego betonu – nasiąkliwość betonu jest to jego zdolność do wchłaniania wody. „Dobry” beton powinien charakteryzować się możliwie jak najmniejszą nasiąkliwością.

Oznaczenie odporności na działanie mrozu

Oznaczenie odporności na działanie mrozu – beton jak każdy inny materiał budowlany stosowany na zewnątrz, narażony jest na działanie czynników atmosferycznych, dlatego ważne jest, aby był on maksymalnie odporny na destrukcyjne działanie mrozu. Badanie można przeprowadzić w obecności soli odladzających lub metodą tradycyjną.

Oznaczenie przepuszczalności wody przez beton i/lub penetracji

Oznaczenie przepuszczalności wody przez beton i/lub penetracji – w zależności od rodzaju elementu i roli jaką ma on pełnić w całej konstrukcji, wymaga się od betonu, z którego jest on wykonany, aby był „wodoszczelny”, tzn., aby nie wykazywał oznak przesiąkania przy parciu wody. W naszej laboratoryjnej praktyce najczęściej spotykamy się z wymaganiami wodoprzepuszczalności W8 i penetracją

 

 

 

 

W naszej ofercie nie znalazłeś badania, które Cię interesuje? Nie zrażaj się! Zadzwoń i powiedz nam, czego potrzebujesz, a my sprawdzimy, czy jesteśmy w stanie to dla Ciebie zrobić.