Badania mieszanek mineralno-asfaltowych oraz asfaltu.

 

Mieszanki mineralno-asfaltowe to nasza specjalność! Jeśli planujesz rozpocząć ich produkcję albo ważność Twoich recept właśnie się kończy, możesz śmiało powierzyć naszym ekspertom zaprojektowanie Badań Typu. Ponadto oferujemy również:

 

 

Badanie sczepności międzywarstwowej

Oferujemy Państwu możliwość wykonania następujących badań:

  • wykonywanie odwiertów w warstwach MMA

  • badanie grubości warstw z MMA

  • badanie penetracji oraz temperatury mięknienia asfaltów drogowych

  • oznaczenie składu ziarnowego oraz ilości lepiszcza w MMA

  • oznaczenie gęstości oraz gęstości objętościowej

  • badanie wskaźnika zagęszczenia oraz zawartości wolnej przestrzeni

  • badanie odporności na działanie wody ITSR

  • badanie odporności na deformacje trwałe

  • badanie spływności lepiszcza

  • badanie sczepności międzywarstwowej.

Oznaczenie grubości warstw MMA

Oznaczenie grubości warstw MMA – badanie wykonujemy na próbkach odwierconych z ułożonej warstwy. Grubość warstwy z MMA oraz dopuszczalne odchyłki w jej zakresie są ściśle określone w dokumentacji projektowej.

Oznaczenie składu ziarnowego oraz ilości lepiszcza w MMA

Oznaczenie składu ziarnowego oraz ilości lepiszcza w MMA –wszyscy producenci mieszanek mineralno asfaltowych zobligowani są do ich produkcji zgodnie z przyjętymi Badaniami Typu, tj. receptami, które gwarantują zgodność wyprodukowanej mieszanki z wymaganiami stawianymi przez dokumenty techniczne, w tym WT-2.

 

Badanie wskaźnika zagęszczenia oraz zawartości wolnej przestrzeni

Badanie wskaźnika zagęszczenia oraz zawartości wolnej przestrzeni –warstwy z mieszanek mineralno asfaltowych, powinny być wbudowywane w ścisłym reżimie technologicznym, tj. w odpowiedniej temperaturze oraz przy zastosowaniu niezbędnego parku maszyn, tak, aby zapewnić ich odpowiednie zagęszczenie. Wymagany wskaźnik zagęszczenia oraz określona zawartość wolnych przestrzeni w warstwie w znaczący sposób wpływają na trwałość nawierzchni, dlatego sprawdzenie tych parametrów jest jednym z najważniejszych badań, które każdy inwestor powinien zlecić przed odbiorem budowy.

 

 

Badanie sczepności międzywarstwowej

Badanie sczepności międzywarstwowej –badanie to pozwala ocenić jakość połączenia na styku dwóch warstw z mieszanek mineralno asfaltowych. Wykonuje się je na odwierconych w nawierzchni próbkach o średnicy ø 150 lub ø100 mm zgodnie z metodą Leutnera.

W naszej ofercie nie znalazłeś badania, które Cię interesuje? Nie zrażaj się! Zadzwoń i powiedz nam, czego potrzebujesz, a my sprawdzimy, czy jesteśmy w stanie to dla Ciebie zrobić.