Badania laboratoryjne oraz polowe kruszyw

Kruszywo jest podstawowym materiałem budowlanym, bez którego ciężko wyobrazić sobie jakąkolwiek budowę. Może być stosowane samodzielnie do budowy warstw nawierzchni albo jako składnik np. mieszanek mineralno bitumicznych czy betonu. Właściwości kruszywa wpływają bezpośrednio na finalną trwałość konstrukcji, dlatego tak ważne jest, aby kontrolować jego parametry w laboratorium. Laboratorium DROGLAB oferuje możliwość wykonania następujących badań:

 • Badanie składu ziarnowego metodą przesiewania

 • Oznaczenie gęstości

 • Badanie wskaźnika piaskowego

 • Badanie wskaźnika płaskości

 • Badanie wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości objętościowej kruszywa metodą Proctora

 • Badanie odporności na rozdrabnianie metodą Los Angeles

 • Badanie mrozoodporności

 • Badanie nasiąkliwości

 • Oznaczanie wskaźnika nośności CBR

 • Badanie zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej.

 

 

Badanie_skladu_ziarnowego

Ponadto wykonujemy również badania terenowe gotowych warstw z kruszywa:

 • badanie dynamicznego modułu nośności przy pomocą płyty dynamicznej

 • oraz badanie modułów odkształcenia i zagęszczenia przy użyciu płyty statycznej VSS.

Grey_spacer2

Badanie składu ziarnowego – jedno z podstawowych badań, jakie należy wykonać przed dopuszczeniem kruszywa do określonego zastosowania.

Badanie_wskaznika_piaskowego

Badanie wskaźnika piaskowego – badanie pozwala ocenić, czy dany materiał jest przydatny do budowy warstw konstrukcyjnych, do produkcji mieszanek mineralno bitumicznych oraz do betonów cementowych.

Badanie_odpornosci_na_rozdrabnianie

Badanie odporności na rozdrabnianie metodą Los Angeles – ze względu na różnorodność skał i genezę ich powstania, nie każde kruszywo posiada jednakową odporność na rozdrabnianie. Im większe obciążenie mechaniczne działa na konstrukcję, do budowy której zastosowano kruszywo, tym większą odporność na rozdrabnianie powinno ono posiadać.

Oznaczanie_wskaznika_nosnosci

Oznaczanie wskaźnika nośności CBR – badanie wykonywane w warunkach laboratoryjnych polega na pomiarze siły jaka potrzebna jest, aby wcisnąć cylindryczny trzpień w zagęszczoną próbkę i porównaniu jej do nacisku jaki potrzebny jest do osiągnięcia penetracji na tę samą głębokość we wzorcowym gruncie. Otrzymany wynik pozwala przewidzieć jaką nośność jest w stanie zapewnić kruszywo po wbudowaniu w warstwę konstrukcyjną.

 

W naszej ofercie nie znalazłeś badania, które Cię interesuje? Nie zrażaj się! Zadzwoń i powiedz nam, czego potrzebujesz, a my sprawdzimy, czy jesteśmy w stanie to dla Ciebie zrobić.